Historie

Foersom Genetik Aps. er en landbrugsvirksomhed med produktion på 3 lokaliteter:

  • Damgaard
  • Varisbøl
  • Solbakken

Damgaard’s historie

Damgaard har været avlscenter siden 1975.

Arne Damgaard købte gården af sine forældre i 1995. På daværende tidspunkt bestod gården af 42 ha jord og der var plads til 100 landracesøer med opdræt.

2 år efter blev avlscenteret udvidet til 200 søer. I 2003 blev der bygget ny farestald, drægtighedsstald og løbeafdeling, så der blev plads til 450 søer.

For at forbedre foderkvaliteten og optimere driften, valgte vi i 2008 at bygge hjemmeblandeanlæg og 2 kornsiloer.

I 2014 startede vi avl med Yorkshirebesætning

2014 / 2015 blev der udvidet til 650 søer. Der blev bygget ny poltestald, 2 faresektioner og drægtighedsstald.

Derudover blev der bygget ny servicebygning med kantine, omklædning og kontor

I jan, 2018 startede det nye Danbred, hvor vi også startede avl med Duroc

Der er tilkøbt jord af flere omgange, så der i dag ejes ca. 500 ha.

Varisbøl’s historie

Varisbøl, som ligger 5 km fra Foersom Genetik, blev købt i 2001.

Gården består af 2 slagtesvinsstalde og 100 ha jord.

Stuehuset er indrettet til 2 lejemål

Varisbøl bliver brugt til opdræt af ungdyr.

Jorden drives sammen med Foersom Genetik.

Solbakken’s historie

Solbakken, som ligger 2 km fra Foersom Genetik, blev købt i 2015.  Gården består af 40 ha jord, 700 stipladser fra 7 -100 kg, hvor afprøvningen af alle orner foregår.

Stuehuset er indrettet til lejemål for medarbejdere

Staldene er blevet renoveret i 2015/2016, der er bygget ny sluse til udlevering af dyr og der er lavet ny indgang med bad og toilet.

Jorden drives sammen med Foersom Genetik

Tidslinje

Damgaard blev godkendt som avlscenter. Der var 35 søer på det tidspunkt
Første afprøvningsstald blev bygget
Arne Damgaard overtog gården fra sine forældre. Da var på dette tidspunkt 100 søer
Udvidelse til 200 søer
Fordobling af afprøvningspladser

Varisbøl blev købt

Udvidelse til 450 søer. Ny drægtighedsstald, farestald og løbeafdeling
Nyt stuehus
Foderlade med hjemmeblanderi bygges
Udvidelse til 650 søer

Startede med Yorkshire avl

Ny servicebygning

Solbakken blev købt

Startede med Duroc avl

.

Damgaard

.

Varisbøl

.

Solbakken